Drukarnia PEGWAN logo

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DRUKARNIA PEGWAN SP. Z O.O. z siedzibą w Lubartowie, ul. Wierzbowa 53

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO), przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Drukarnia Pegwan Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 53, 21-100 Lubartów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy-KRS numer KRS: 0000512885, tel. +48 81 855-14-02

2. Dlaczego Administrator przetwarza Twoje dane:
a.) w celu należytego wykonania obsługi Twojego zamówienia złożonego w siedzibie Administratora bądź za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. b (RODO)
b.) w celu komunikacji z Tobą – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit b. (RODO)
c.) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub obrony przed nimi oraz do wewnętrznych celów analitycznych bądź statystycznych – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. f (RODO)
d.) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą̨ być́ także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3. Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat.

4. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Drukarnia Pegwan Sp. z o.o, a ponadto odbiorcami mogą być podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie danych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, banki, dostawcy usług i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, telekomunikacyjne, obsługi prawnej, windykacyjne.

5. Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Drukarnia Pegwan Sp. z o.o Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

a.) możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam, wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Drukarnia Pegwan Sp. z o.o może naliczyć opłatę̨ w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
b.) możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się̨ zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Drukarnia Pegwan Sp. z o.o je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, aby Drukarnia Pegwan Sp. z o.o przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także, jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
c.) możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się̨ do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie;
d.) w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Drukarnia Pegwan Sp. z o.o odbywa się̨ na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się̨ takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);
e.) Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się̨ reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga wolna jest od opłat.

6. Pracownicy przetwarzający Twoje dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek prawidłowego wykonania obsługi klienta.

Polityka COOKIES

1. Polityka Cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikający z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

2. Użyte w Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:

- Administrator – właściciel Serwisu Drukarnia Pegwan Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 53, 21-100 Lubartów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy-KRS numer KRS: 0000512885, tel. +48 81 855-14-02
- Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www.pegwan.com (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
- Polityka Cookies – niniejszy dokument
- Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pegwan.com
- Cookies, Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.

4. Administrator Serwisu oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
- Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany) na każdej podstronie Serwisu.
- Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.

5. Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies:

- Session cookies - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
- Persistent cookies - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- pliki umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- pliki umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
- pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W związku z tym, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.