Drukarnia PEGWAN logo

WSPÓŁPRACA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nasza firma realizuje bądź realizowała w latach ubiegłych projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Drukarnia PEGWAN - Współpraca z Unią Europejską


„Dywersyfikacja oferty produktowej Drukarni PEGWAN poprzez zakup nowych środków trwałych”

Informujemy, iż po raz piąty otrzymaliśmy dotację z Unii Europejskiej na projekt o tytule "Dywersyfikacja oferty produktowej Drukarni PEGWAN poprzez zakup nowych  środków trwałych" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja projektu przyczyniła się do rozszerzenia oferty o dwa nowe produkty: etykiety samoprzylepne z roli oraz etykiety dwustronnie zadrukowane. Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności.


„Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – sposobem na optymalizację
wytwarzania i zaopatrzenia Drukarni PEGWAN w energię cieplną”

Wartość projektu 278 130,00 zł
Dofinansowanie UE 193 383,78 zł
Oś, działanie
I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii/
Data podpisania umowy 11-01-2013

„Dywersyfikacja oferty produktowej poprzez rozbudowę Drukarni PEGWAN oraz zakup nowych środków trwałych”

Informujemy, iż po raz trzeci otrzymaliśmy dotację z Unii Europejskiej, tym razem na realizację projektu pt: „Dywersyfikacja oferty produktowej poprzez rozbudowę Drukarni PEGWAN oraz zakup nowych środków trwałych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozszerzenia naszej oferty o dwa nowe produkty: etykiety samoprzylepne z roli oraz etykiety dwustronnie zadrukowane.


„Wdrożenie nowych produktów poprzez zakup zaawansowanych technologicznie środków trwałych”

Informujemy, że już drugi nasz Projekt pt. „Wdrożenie nowych produktów poprzez zakup zaawansowanych technologicznie środków trwałych” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Całkowity koszt projektu: 1 750 212,00 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 004 220,00 zł.

Realizacja Projektu polegała na zakupie nowoczesnych maszyn drukarskich, umożliwiających wdrożenie do oferty nowych produktów, przyczyniając się do zwiększenia poziomu innowacyjności oraz wzrostu konkurencyjności Drukarni PEGWAN na arenie międzynarodowej. W wyniku realizacji projektu oferta naszej firmy rozszerzyła się o nowe produkty/usługi: Produkcja etykiet kształtowych na papierze metalizowanym oraz Produkcja etykiet kształtowych na papierze zwykłym.

Adresy instytucji informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
tel. 081 44 16 738, fax. 081 44 16 740
Infolinia: 0-800-888-776, 0-81-44-16-750
e-mail: drr@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
tel. 081 46 23 800, fax 081 46 23 840
Punkt informacyjny: 081-46-23-831 lub 081-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl


„Wdrożenie nowego procesu technologicznego druku etykiet w technice druku offsetowego”

Informujemy, że Projekt pt. „Wdrożenie nowego procesu technologicznego druku etykiet w technice druku offsetowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej to 1 999 999,50 zł, co stanowi 59,97% całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu.

Informujemy, że realizacja Projektu pt. „Wdrożenie nowego procesu technologicznego druku etykiet w technice druku offsetowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 przyczyniła się do rozszerzenia oferty o nowe następujące produkty/usługi: Produkcja etykiet na czekolady.