Kliknij i zobacz nasze certyfikaty:
TRZYMAMY SIĘ ETYKIETY...
Drukarnia PEGWAN to połączenie doświadczenia oraz nowoczesnych rozwiązań.

Dotacje unijne

1. Projekt pt. „Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Drukarni Pegwan”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II

 • CEL PROJEKTU: wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu oraz poprawa komunikacji z otoczeniem rynkowym.
 • PLANOWANE EFEKTY: wzrost konkurencyjności Drukarni Pegwan poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji.
 • WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.751.500,00 zł
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.825.000,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl


2. Projekt pt. „Uruchomienie produkcji etykiet zabezpieczonych wodoodpornym lakierem dyspersyjnym o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 • CEL PROJEKTU: komercjalizacja prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji nowych produktów: etykiet zabezpieczonych wodoodpornym lakierem dyspersyjnym o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
 • PLANOWANE EFEKTY: wzrost konkurencyjności Drukarni PEGWAN poprzez wdrożenie innowacji.
 • WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 864 027,30 zł
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 999 524,12 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

3. Drukarnia PEGWAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Pomoc finansowa”. Projekt jest realizowany w okresie 01.07-30.09.2020 r. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu stanowi kwota 330.289,83 PLN i w całości finansowana jest z Funduszy Europejskich

 

4. Projekt pt. „Zakup specjalistycznych usług doradczych w celu podniesienia efektywności zarządzania Drukarnią Pegwan”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 3.5 Bon na doradztwo

 • CEL PROJEKTU: podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez skorzystanie z wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych.
 • PLANOWANE EFEKTY: wzrost wydajności i rentowności Pegwan dzięki implementacji do działalności przedsiębiorstwa zintegrowanego środowiska organizacyjnego, procesowego, technologicznego, narzędzi systemowych oraz jednorodnego środowiska informatycznego gromadzącego, przetwarzającego i udostępniającego dane i informacje biznesowe, procesowe i produkcyjne
 • WARTOŚĆ PROJEKTU: 273 552,00 zł
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 149 986,54 zł

www.mapadotacji.gov.pl